Siden 2013 har den Oscar Hagbard (Sverige) og Peter Dean (Norge) samarbeidet i kunstnerduoen Oscar & Peter. Våren 2014 gjorde vi vårt første større samarbeidsprosjekt, hvor vi bodde fire uker i fyrstasjonen på den lille øya Struten i Ytre Oslofjord. Dette prosjektet har resultert i fem ulike utstillinger vist til sammen ti ganger. Vi planlegger nå en siste og avsluttende utstilling, samt i bokform, i løpet av vinteren 2018/2019. Kunsterduoen har de to siste årene konsentrert seg om mer tids- og stedsspesifikke arbeider i offentligrom/naturlandskaper gjennom flere ulike prosjekter, blant annet Skogen er veldige variert, men allikevel ganske lik seg selv (2016-2018).

 

Oscar Hagbard, født 1988, har en bachelor i kunst fra Kunsthøyskolen i Malmø (2015). Peter Dean, født 1990, har en bachelor i kunst fra Kunst- og Designhøyskolen i Bergen (2015).

 

Vil du komme i kontakt med oss? Send oss en epost til post@oscarandpeter.com.

Følg oss på Instagram @oscarandpeter.