Oscar Hagbard og Peter Dean har jobbet som en kunstnerduo siden 2013. Deres kunstnerskap går hovedsakelig ut på å utforske menneskers forhold til resten av naturen, og å reflektere rundt de etiske aspektene ved antroposentrisme – tanken om at mennesker er hevet over resten av naturen og de eneste med egenverdi. I denne utforskningen har de selv en sentral rolle: Ved å oppholde seg i naturlandskaper som tilsynelatende mangler menneskelige påvirkninger, og ved å bruke det vi kaller praktisk fenomenologi som verktøy, forsøker de å skape relasjoner med naturen som ikke tar utgangspunkt i dens nytteverdi, men i tanken om at naturen har en verdi i seg selv. I disse møtene med naturen bruker de deres egne kropper og sanselighet som utgangspunkt for undersøkelser og observasjoner av den. Det de ser, smaker, hører, føler og tenker dokumenterer de blant annet med analogt storformatsfotografi (4x5”), tekst, skjemaer og skisser. Dette materialet presenteres på ulike måter, blant annet gjennom performancer og installasjoner.

 

Oscar Hagbard, født 1988, har en bachelor i kunst fra Kunsthøyskolen i Malmø. Peter Dean, født 1990, har en bachelor i kunst fra Kunst- og Designhøyskolen i Bergen.