Våren 2014 bodde Oscar og Peter fire uker på den lille øya Struten i Ytre Oslofjord. Tiden på ute i havgapet ble brukt til å observere, utforske og dokumentere øya og landskapet rundt ved å gjøre målinger, ta bilder og skrive notater.

 

Prosjektet fra Stuten har resultert i fem ulike utstillinger vist til sammen ti ganger. En siste avsluttende utstilling er under utvikling og vil trolig bli vist i 2019.