Våren 2014 bodde Oscar og Peter fire uker på den lille øya Struten i Ytre Oslofjord. Isolert og alene, uten tilgang til moderne impulser som Internett, TV, radio og musikk, hadde de kun deres matrasjoner, hverandre og deres kunstnerskap å gå ut i fra. De bodde i det gamle fyrhuset på øya med svært enkle kår, uten innlagt vann og minimalt med strøm. De brukte de fire ukene på fyret til å observere, utforske og dokumentere øya og landskapet rundt ved å gjøre målinger, ta bilder og skrive notater. På denne måten har de forsøkt å skape sitt eget bilde av øya, oppdage og forstå den slik den har vist seg for dem og deres sanser. De har i tillegg utforsket og observert deres relasjon, både dem i mellom, og til øya og til havet.

 

Prosjektet om Struten består foreløpig av fem ulike deler.