"Etter 12 dager på fyret begynte det å skje ting. Havet begynte å synke og øya ble gradvis større. I løpet av dag 13 var vannet så lavt at vi kunne gå helt ut til de ytterste klippene, som vanligvis kun var forbeholdt de aller modigste fuglene. Syv dager med sammenhengende lavvann gjorde at vi kunne gå på havets bunn. Nye observasjoner, lukter og lyder fikk oss i å forstå øya bedre og ga oss innblikk i en ukjent og annerledes verden.

 

I tidsrommet 14. mars til 11. april bodde Oscar og Peter på den lille øya Struten i Ytre Oslofjord. Isolert og alene, uten tilgang til moderne impulser som Internett, tv, radio og musikk har de kun hatt sine matrasjoner, hverandre og sitt kunstnerskap å gå ut i fra. De har bodd i det gamle fyrhuset på øya med svært enkle kår, uten innlagt vann og kun minimalt med strøm. De har brukt de fire ukene på på fyret til å observere, utforske og dokumentere øya og landskapet rundt ved å gjøre målinger, ta bilder og skrive notater. På denne måten har de forsøkt å skape sitt eget bilde av øya, oppdage og forstå den ut i fra dens egne forutsetninger. De har i tillegg utforsket og observert deres relasjon, både seg i mellom, men også til øya og til havet."

 

Analogt fotografi og performance

Varieren de størrelse

2014

 

Les teksten fra performancen her!

Tidevannet

Våren 2014 bodde Oscar og Peter fire uker på den lille øya Struten i Ytre Oslofjord. Isolert og alene, uten tilgang til moderne impulser som Internett, TV, radio og musikk, hadde vi kun våre matrasjoner, hverandre og vårt kunstnerskap å gå ut i fra. Vi bodde i det gamle fyrhuset på øya med svært enkle kår, uten innlagt vann og minimalt med strøm. Vi brukte de fire ukene på fyret til å observere, utforske og dokumentere øya og landskapet rundt ved å gjøre målinger, ta bilder og skrive notater. På denne måten har vi forsøkt å skape vårt eget bilde av øya, oppdage og forstå den slik den viser seg for oss og våre sanser. Vi har i tillegg utforsket og observert vår relasjon, både oss i mellom, og til øya og til havet.

 

Prosjektet om Struten består av fem ulike deler.